Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Imaging Leukocyte Vidhäftning till det vaskulära endotelet på High intraluminal Pressure
 
Click here for the English version

Imaging Leukocyte Vidhäftning till det vaskulära endotelet på High intraluminal Pressure

Article DOI: 10.3791/3221
August 23rd, 2011

Chapters

Summary August 23rd, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta är en metod för att visualisera leukocyt vidhäftning till endotelet i skördade trycksatta kärl. Tekniken gör det möjligt att studera vaskulär vidhäftning under skjuvning flöde med olika intraluminal tryck upp till 200 mmHg därmed efterliknar-ning de patofysiologiska förhållanden av högt blodtryck.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter