Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Free Access.

Parallell-plate Flow Chamber og kontinuerlig flyt Circuit å evaluere endoteliale progenitorceller henhold Laminar Flow skjærspenning
 
Click here for the English version

Parallell-plate Flow Chamber og kontinuerlig flyt Circuit å evaluere endoteliale progenitorceller henhold Laminar Flow skjærspenning

Article DOI: 10.3791/3349
January 17th, 2012

Chapters

Summary January 17th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en metode å utsette tilhenger celler til laminær skjærspenning i et sterilt kontinuerlig flyt krets. Cellenes vedheft, kan morfologi bli undersøkt gjennom de gjennomsiktige kammer, prøver hentet fra kretsen for metabolitten analyse og celler høstet etter shear eksponering for fremtidige eksperimenter eller kultur.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter