Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Solid-fase Submonomer syntese av Peptoid Polymers og deres Self-Assembly inn Svært Bestilt Nanosheets
 
Click here for the English version

Solid-fase Submonomer syntese av Peptoid Polymers og deres Self-Assembly inn Svært Bestilt Nanosheets

Article DOI: 10.3791/3373
November 2nd, 2011

Chapters

Summary November 2nd, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En enkel og generell manuell peptoid syntese metoden involverer basisutstyr og kommersielt tilgjengelige reagenser er skissert, slik at peptoids å være lett syntetiseres i de fleste laboratorier. Syntese, rensing og karakterisering av en amfifile peptoid 36mer er beskrevet, samt dens selv-montering i svært bestilt nanosheets.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter