Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Modellering Kolit-associerad cancer med Azoxymethane (AOM) och dextransulfat Natrium (DSS)
 
Click here for the English version

Modellering Kolit-associerad cancer med Azoxymethane (AOM) och dextransulfat Natrium (DSS)

Article doi: 10.3791/4100
September 11th, 2012

Summary September 11th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi visar ett protokoll där administrering av genotoxiska agens azoxymethane (AOM) följt av tre cykler av pro-inflammatoriska medlet dextransulfat natrium (DSS) snabbt och konsekvent genererar kolontumörer i möss med morfologiska och molekylära likheter med de som ses i mänsklig kolit -associerad cancer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter