Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Hög genomströmning Rening av Affinity-märkta rekombinanta proteiner
 
Click here for the English version

Hög genomströmning Rening av Affinity-märkta rekombinanta proteiner

Article DOI: 10.3791/4110-v 07:45 min August 26th, 2012
August 26th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver ett förfarande för affinitets-märkta rening av rekombinanta proteiner med användning av vätske-hantering robotteknik. Denna metod är allmänt tillämpbar på den småskaliga rening av lösliga His-märkta proteiner i en hög genomströmning formatet.

Tags

Biokemi genetik molekylärbiologi bioinformatik rekombinanta proteiner histidin tag affinitetsrening hög genomströmning automation
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter