Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Experimentell Human Pneumococcal Transport
 
Click here for the English version

Experimentell Human Pneumococcal Transport

Article doi: 10.3791/50115
February 15th, 2013

Summary February 15th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Experimentell mänsklig pneumokock vagn har en naturlig modell för vagn och en potentiell modell för användning i utvecklingen av vaccin. Denna teknik är värdefull men komplex och innebär kliniska risker genom att införa en patogen i en människa. Vi har utvecklat ett detaljerat protokoll.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter