Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Luftstrupsintubation i möss
 
Click here for the English version

Luftstrupsintubation i möss

Article doi: 10.3791/50269
April 5th, 2014

Summary April 5th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi har utvecklat en enkel, pålitlig och relativt billig metod för endotrakeal intubation hos möss via direkt laryngoskopi använder ett otoskop med en 2,0 mm spekulum. Denna teknik är atraumatisk och kan användas för upprepade mätningar i kroniska experimenten. Vi tycker att det är bättre att trakeostomi eller tidigare rapporterade icke-kirurgiska tekniker.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter