Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

En High-throughput metode for måling av glomerulær filteringsrate i Bevisste Mus
 
Click here for the English version

En High-throughput metode for måling av glomerulær filteringsrate i Bevisste Mus

Article doi: 10.3791/50330
May 10th, 2013

Summary May 10th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Måling av glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) er gullstandarden for nyrefunksjonen vurdering. Her beskriver vi en high-throughput fremgangsmåte som tillater bestemmelse av GFR i bevisste mus ved hjelp av en enkelt bolusinjeksjon, bestemmelse av fluorescein-isothiocyanat (FITC)-inulin i plasma og beregning av GFR av en to-fase eksponentiell modell.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter