Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

En hög genomströmning metod för mätning av glomerulär filtration Rate i medveten möss
 
Click here for the English version

En hög genomströmning metod för mätning av glomerulär filtration Rate i medveten möss

Article doi: 10.3791/50330
May 10th, 2013

Summary May 10th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mätning av glomerulär filtrationshastighet (GFR) är den gyllene standarden för njurfunktionen bedömning. Här beskriver vi en hög genomströmning metod som medger bestämning av GFR hos vakna möss genom användning av en enda bolusinjektion, bestämning av fluoresceinisotiocyanat (FITC)-inulin i plasma och beräkning av GFR med två fas exponentiell avklingning modell.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter