Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Isolering av cerebrospinalvätska från Gnagare Embryon för användning med Dissekerade cerebrala kortikala Explantat
 
Click here for the English version

Isolering av cerebrospinalvätska från Gnagare Embryon för användning med Dissekerade cerebrala kortikala Explantat

Article DOI: 10.3791/50333-v 09:47 min March 11th, 2013
March 11th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den ventrikulära cerebrospinalvätskan (CSF) badar neuroepiteliala och cerebral kortikala progenitorceller under hjärnans tidiga utveckling i embryot. Här beskriver vi den metod som utvecklats för att isolera ventrikulär CSF från gnagare embryon i olika åldrar för att undersöka dess biologiska funktion. Dessutom visar vi vår cerebral kortikal explantat dissektion och kultur teknik som möjliggör explantat tillväxt med minimala volymer odlingsmedium eller cerebrospinalvätska.

Tags

Neurovetenskap Neurobiologi Utvecklingsbiologi Anatomi fysiologi Stem Cell Biology Medicinsk teknik medicin kirurgi neurala stamceller (NSC) stamceller hjärnbarken cerebrospinalvätska CSF ventrikulär embryonal CSF isolering Brain cerebrala kortikala Explantation vävnad kultur mus djurmodell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter