Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.

Rapid høy gjennomstrømning Amylose Bestemmelse i Freeze Tørket potet Tuber Samples
 
Click here for the English version

Rapid høy gjennomstrømning Amylose Bestemmelse i Freeze Tørket potet Tuber Samples

Article DOI: 10.3791/50407-v 06:58 min October 14th, 2013
October 14th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver en høy gjennom satt kolorimetrisk metode som baserer seg på dannelsen av et kompleks mellom jod og kjeder av glukose-molekyler i stivelse. Jod danner komplekser med både amylose og lange kjeder innen amylopektin. Etter tilsetning av jod til en stivelsesprøve, oppstår den maksimale absorpsjon av amylose og amylopektin ved 620 og 550 nm, hhv. Den amylose / amylopectin forholdet kan beregnes ut fra forholdet mellom 620 og 550 nm absorbans-verdier og sammenligner dem med en standardkurve hvor bestemte kjente konsentrasjoner er plottet mot absorpsjons-verdier. Denne høy gjennomstrømning, er billig metode pålitelig og reproduserbar, slik at evaluering av store populasjoner av potet kloner.

Tags

Kjemi teknologi industri og jordbruk miljø-og biovitenskap (General) potet amylose amylopektin kolo analysen jod
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter