Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

 
Click here for the English version

Den Flybar: Administrera alkohol till Flugor

Article DOI: 10.3791/50442
May 18th, 2014

Chapters

Summary May 18th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drosophila har vuxit fram som en betydande modellsystem för att dissekera de cellulära och molekylära grunderna för beteendemässiga reaktioner på alkohol. Här presenterar vi ett protokoll för insamling av alkohol känslighetsdata i en dygnsrytm sammanhang som enkelt kan tillämpas på andra experiment och är väl lämpad för grundutbildningen forskning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter