Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.

Fluorescensmikroskopi Metoder för att fastställa livskraft bakterier i föreningen med däggdjursceller
 
Click here for the English version

Fluorescensmikroskopi Metoder för att fastställa livskraft bakterier i föreningen med däggdjursceller

Article DOI: 10.3791/50729-v 07:23 min September 5th, 2013
September 5th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Centralt i området för bakteriell patogenes är möjligheten att fastställa om och hur mikrober överleva efter exponering för eukaryota celler. Den här artikeln beskriver protokoll för användning av fluorescerande färger som avslöjar lönsamheten för enskilda bakterier inom och i samband med värdceller.

Tags

Mikrobiologi immunologi infektion cancerbiologi genetik cellbiologi molekylärbiologi medicin medicinsk teknik Microscopy Confocal mikroskopi fluorescens bakterier bakterieinfektioner och Mycoses bakterier infektion livskraft fluorescensmikroskopi cell imaging
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter