Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Syntese av Hypervalent jod Alkynyl Triflates for anvendelse av Generering Cyanocarbenes
 
Click here for the English version

Syntese av Hypervalent jod Alkynyl Triflates for anvendelse av Generering Cyanocarbenes

Article DOI: 10.3791/50886-v 12:28 min September 8th, 2013
September 8th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Heri er beskrevet syntesen, isolasjon, og reaksjoner av hypervalent jod alkynylgrupper triflates (HIATs) med azider å generere cyanocarbenes. Fremgangsmåtene involverer luft-sensitive og cryogen teknikker, inkludert kald filtrering under en inert atmosfære. Håndtering og sikkerheten til de syntetiserte forbindelser vil også bli diskutert.

Tags

Kjemi jod forbindelser azider Hydrokarboner Syklisk Nitriler onium forbindelser Eksplosive Agents kjemi (generelt) kjemi av forbindelser kjemi av elementer organiske kjemikalier azider carbenes cyanider hypervalent forbindelser syntetiske metoder organisk
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter