Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Syntes av hypervalent jodonium Alkynyl triflater för tillämpning av Generera Cyanocarbenes
 
Click here for the English version

Syntes av hypervalent jodonium Alkynyl triflater för tillämpning av Generera Cyanocarbenes

Article doi: 10.3791/50886
September 8th, 2013

Summary September 8th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Häri beskrivs syntes, isolering och reaktioner av hypervalent jodonium alkynyl triflater (HIATs) med azider att generera cyanocarbenes. Rutinerna kommer att innebära luftkänsliga och kryogen teknik, inklusive kallfiltrering i inert atmosfär. Hantering och säkerhet för de syntetiserade föreningarna kommer också att diskuteras.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter