Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Effektiv Produktion och rening av rekombinant Murina Kindlin-3 från insektsceller för biofysikalisk Studies
 
Click here for the English version

Effektiv Produktion och rening av rekombinant Murina Kindlin-3 från insektsceller för biofysikalisk Studies

Article DOI: 10.3791/51206 13:52 min
March 19th, 2014

Chapters

Summary March 19th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kindlins är grundläggande för celladhesion via integriner men studier av dem har hämmats av svårigheterna i att uttrycka dem rekombinant i bakterievärdar. Vi beskriver här metoder för effektiv produktion i baculovirus-infekterade insektsceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter