Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En omvälvning Analys
 
Click here for the English version

En omvälvning Analys: Ett protokoll för att bedöma samspelet mellan CNS fagocyter och nervceller

Article DOI: 10.3791/51482
June 8th, 2014

Chapters

Summary June 8th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mikroglia är de bosatta immuna celler i det centrala nervsystemet (CNS) med en hög kapacitet att phagocytose eller uppsluka material i deras extracellulära miljön. Här används en brett tillämpbar, pålitlig och mycket kvantitativ analys för att visualisera och mäta mikroglia medierad omvälvning av synaptiska komponenter beskrivits.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter