Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Ex vivo Beredningar av den Intakt vomeronasala orgel och tillbehör luktbulben
 
Click here for the English version

Ex vivo Beredningar av den Intakt vomeronasala orgel och tillbehör luktbulben

Article DOI: 10.3791/51813-v 08:59 min August 4th, 2014
August 4th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Musen tillbehör luktbulben (AOB) har varit svårt att studera i samband med sensorisk kodning. Här visar vi en dissektion som producerar en ex vivo preparat där AOB nervceller förblir funktionellt kopplade till deras perifera ingångar, underlätta forskning om behandling av mus feromoner och kairomoner information.

Tags

Neuroscience vomeronasal organ tillbehör luktloben, Mus olfaction
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter