Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Multimodal optisk mikroskopi Metoder Reveal Polyp vävnadsmorfologi och Struktur i Karibien Reef Building Koraller
 
Click here for the English version

Multimodal optisk mikroskopi Metoder Reveal Polyp vävnadsmorfologi och Struktur i Karibien Reef Building Koraller

Article doi: 10.3791/51824
September 5th, 2014

Summary September 5th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En integrerad svit av avbildningstekniker har tillämpats för att bestämma polyp morfologi och vävnadsstruktur i Karibien koraller Montastraea annularis och M. faveolata. Fluorescens, serieblockytan, och två-photon konfokala laserskanning mikroskopi har identifierat flikiga struktur, polyp väggar, och beräknad chromatophore och zooxantheller tätheter och distributioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter