Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Live avbildning av medfödda immun och preneoplastiska Cell interaktioner Använda en Inducerbar Gal4 / UAS Expression System i Larvzebrafish Skin
 
Click here for the English version

Live avbildning av medfödda immun och preneoplastiska Cell interaktioner Använda en Inducerbar Gal4 / UAS Expression System i Larvzebrafish Skin

Article DOI: 10.3791/52107
February 3rd, 2015

Chapters

Summary February 3rd, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Studera de tidigaste händelserna preneoplastisk cell progression och medfödda immunceller interaktion är avgörande för att förstå och behandla cancer. Här beskriver vi en metod för att villkor framkalla epitelceller transformationer och den efterföljande live-avbildning av medfödda immunceller interaktion med HRAS G12V uttrycker hudceller i zebrafisk larver.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter