Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Human pluripotenta stamceller Baserat Fosterskadande effekter Analyser för kemikaliesäkerhet Screening och systembiologi Data Generation
 

Human pluripotenta stamceller Baserat Fosterskadande effekter Analyser för kemikaliesäkerhet Screening och systembiologi Data Generation

Article doi: 10.3791/52333
June 17th, 2015

Summary June 17th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De protokoll beskriver två in vitro utvecklingstoxicitets testsystem (UKK och UKN1) bygger på mänskliga embryonala stamceller och transkriptom studier. De testsystem förutse fosterskadande effekter fara människa, och kan bidra till att minska djurstudier, kostnader och den tid som krävs för kemisk säkerhetstester.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter