Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Dorsalrotsganglier Neuroner och differentierade Fett-härledda Stem Cells
 
Click here for the English version

Dorsalrotsganglier Neuroner och differentierade Fett-härledda Stem Cells: An

Article DOI: 10.3791/52543 09:17 min February 26th, 2015
February 26th, 2015

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rygg rotganglier (DRG) är strukturer som innehåller de sensoriska neuronerna i det perifera nervsystemet. När dissocieras, kan de vara samodlades med SC-liknande adipos-härledda stamceller (ASC), vilket ger en värdefull modell för att studera in vitro nervregeneration och myelination, imitera in vivo miljön på skadeplatsen.

Tags

Neuroscience Samodling neuroner stamceller neuritutväxt perifer nervreparation interaktion cell-cell
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter