Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Probe-tabanlı Real-time PCR microRNA Kantitatif Ölçüm Yaklaşımları
 
Click here for the English version

Probe-tabanlı Real-time PCR microRNA Kantitatif Ölçüm Yaklaşımları

Article DOI: 10.3791/52586
April 14th, 2015

Chapters

Summary April 14th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Sirkülasyon mikroRNAlar son zamanlarda çeşitli kanser ve diğer hastalıklar için umut verici ve yeni biyolojik belirteçler olarak ortaya çıkmıştır. Bu makalenin amacı üç farklı prob-tabanlı gerçek zamanlı PCR platformları ve ölçmek ve microRNA dolaşan bereket belirlemek için kullanılabilir yöntemleri tartışmaktır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter