Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Generering av Lymfocytisk mikropartiklar och detektion av deras proapoptotiska Effekt på Airway epitelceller
 
Click here for the English version

Generering av Lymfocytisk mikropartiklar och detektion av deras proapoptotiska Effekt på Airway epitelceller

Article doi: 10.3791/52651
February 20th, 2015

Summary February 20th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cellmembran-skjul mikropartiklar (MPS) är aktiva biologiska vesiklar som kan isoleras och deras patofysiologiska effekter undersökts i olika modeller. Här beskriver vi en metod för att generera MPs härledda från T-lymfocyter (arbetsmarknadspolitiska åtgärder) och för att demonstrera deras proapoptotisk effekt på luftvägsepitelceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter