Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Genomförande av
 
Click here for the English version

Genomförande av

Article DOI: 10.3791/52879
December 9th, 2015

Chapters

Summary December 9th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Resistens riktade läkemedel är utbrett och behovet av att identifiera resistensmekanismer - före eller efter kliniska utbrott - är avgörande för att styra alternativa kliniska förvaltningsstrategier. Här presenterar vi ett protokoll för att koppla härledning av läkemedelsresistenta linjer in vitro med sekvensering för att påskynda upptäckten av dessa mekanismer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter