Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Utföra ständiga Distal Middle Cerebral med gemensamma hals artärocklusion i åldrade råttor för att studera kortikal ischemi med fördröjd funktionshinder
 
Click here for the English version

Utföra ständiga Distal Middle Cerebral med gemensamma hals artärocklusion i åldrade råttor för att studera kortikal ischemi med fördröjd funktionshinder

Article doi: 10.3791/53106
February 23rd, 2016

Summary February 23rd, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att producera permanent distala mitten cerebral artärocklusion hos äldre honråttor med samtidig ocklusion av halspulsåder för att generera stora kortikala infarkter och ihållande underskott. Vi visar bekräftelse av skadestorleken med hjälp av strukturell MRI vid 24 timmar och 8 veckor efter stroke.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter