Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Utføre Permanent Distal Middle Cerebral med arteria carotis communis okklusjon i eldre rotter å studere kortikal iskemi med vedvarende Disability
 
Click here for the English version

Utføre Permanent Distal Middle Cerebral med arteria carotis communis okklusjon i eldre rotter å studere kortikal iskemi med vedvarende Disability

Article doi: 10.3791/53106
February 23rd, 2016

Summary February 23rd, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en protokoll for å produsere permanent distal midten cerebral arterie okklusjon hos eldre hunnrotter med samtidig okklusjon av halspulsårene å generere store kortikale infarkter og vedvarende underskudd. Vi viser bekreftelse av lesjon størrelse ved hjelp av strukturelle MR på 24 timer og 8 uker etter hjerneslag.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter