Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Analyse av koronarkar i Slettet embryonale Hearts
 
Click here for the English version

Analyse av koronarkar i Slettet embryonale Hearts

Article doi: 10.3791/54800
December 7th, 2016

Summary December 7th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterer en protokoll for analyse av koronarkar i hele embryoniske muse-hjerter opp til E15.5, ved hjelp av standard immunologiske farvemetoder etterfulgt av optisk klaring og konfokal mikroskopi. Denne teknikken gjør det mulig for visualisering av blodårene i hele hjertet uten behov for tidkrevende analyse av seriesnitt.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter