Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.

Kvalitativ och kvantitativ analys av immun synapsen i det mänskliga systemet använder Imaging flödescytometri
 
Click here for the English version

Kvalitativ och kvantitativ analys av immun synapsen i det mänskliga systemet använder Imaging flödescytometri

Article DOI: 10.3791/55345-v 08:35 min January 7th, 2019
January 7th, 2019

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi ett komplett arbetsflöde för kvalitativ och kvantitativ analys av immun synapser mellan primära humant T-celler och antigen-presenterande celler. Metoden är baserad på imaging flödescytometri, som tillåter förvärv och utvärdering av flera tusen cell bilder inom en relativt kort tidsperiod.

Tags

Immunologi och infektion fråga 143 immun synaps flödescytometer Iimaging flödescytometri T-celler aktin cytoskelettet mänskliga adaptiva immunsystemet
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter