Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analyse av Transcriptomic
 
Click here for the English version

Analyse av Transcriptomic

Article DOI: 10.3791/55473
April 8th, 2017

Chapters

Summary April 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Galaxy og David har dukket opp som populære verktøy som lar etterforskerne uten bioinformatikk trening for å analysere og tolke RNA-Seq data. Vi beskriver en protokoll for C. elegans forskere å utføre RNA-Seq eksperimenter, åpne og behandle datasettet ved hjelp av Galaxy og oppnå meningsfull biologisk informasjon fra gense listene ved hjelp av DAVID.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter