Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.

arasında Transkriptomik Analizi
 
Click here for the English version

arasında Transkriptomik Analizi

Article DOI: 10.3791/55473 10:19 min April 8th, 2017
April 8th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Galaxy ve DAVID biyoinformatik eğitim olmadan araştırmacılar analiz etmek ve RNA-Seq verileri yorumlamak için izin popüler araçlar olarak ortaya çıkmıştır. C. elegans araştırmacılar RNA-Seq deneyler, erişimi gerçekleştirmek ve Galaxy kullanarak veri kümesi işlemek ve DAVID kullanarak gen listelerinden anlamlı biyolojik bilgi elde etmek için biz bir protokol açıklar.

Tags

Genetik Sayı 122 RNA dizilimi RNA-Seq Transcriptomics Gen İfadesi Galaxy Projesi Smokin Ek Açıklama Görselleştirme ve Entegre Discovery (DAVID) için Veritabanı, Yeni dizileme (NGS) Transkripsiyon profil Genomics
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter