Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology
Author Produced

This content is Open Access.

Vitro Simüle mikrogravite altında fare Preantral follikül gelişimi
 
Click here for the English version

Vitro Simüle mikrogravite altında fare Preantral follikül gelişimi

Article doi: 10.3791/55641
December 17th, 2017

Summary December 17th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Matrisi kullanarak simüle mikrogravite koşuldaki kültür hücrelere olmadan doku oluşturmak için son derece gelecek vaat eden bir teknik oluşturur. Döner kültür sistemiyle, yumurtalık folikülü büyüme ve oosit olgunlaşma folikül hayatta kalma, morfolojisi, büyüme ve oosit işlevini simüle mikrogravite koşul altında açısından incelenmiştir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter