Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Langsiktig live Imaging av
 
Click here for the English version

Langsiktig live Imaging av

Article DOI: 10.3791/55748
May 6th, 2017

Chapters

Summary May 6th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver en detaljert fremgangsmåte for langtids ex vivo kultur og direkte avbildning av et Drosophila imaginal plate. Det viser fotoreseptoren differensiering og ommatidial rotasjon inne i 10 timers periode for direkte avbildning av øyet platen. Protokollen er enkel og krever ikke dyrt oppsett.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter