Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Långsiktig Live avbildning av
 
Click here for the English version

Långsiktig Live avbildning av

Article DOI: 10.3791/55748
May 6th, 2017

Chapters

Summary May 6th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en detaljerad metod för långsiktig ex vivo kultur och levande avbildning av en Drosophila imaginal skiva. Det visar fotoreceptor differentiering och ommatidial rotation i 10 h period av levande avbildning av ögat skivan. Protokollet är enkel och kräver inte dyra setup.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter