Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.

Screening analyser för att karakterisera roman Endothelial tillsynsmyndigheter deltar i den inflammatoriska reaktionen
 
Click here for the English version

Screening analyser för att karakterisera roman Endothelial tillsynsmyndigheter deltar i den inflammatoriska reaktionen

Article DOI: 10.3791/55824 12:50 min September 15th, 2017
September 15th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vaskulära endotel styr tätt leukocyt rekrytering. Otillräcklig leukocyt extravasering bidrar till inflammatoriska sjukdomar. Söka efter romanen reglerande element av endothelial aktivering därför nödvändigt att utforma förbättrade terapier för inflammatoriska sjukdomar. Här beskriver vi en omfattande metod för att karakterisera roman endothelial regulatorer som kan ändra leukocyt människohandel vid inflammation.

Tags

Immunologi problemet 127 endotelceller inflammatorisk reaktion LPS (lipopolysackarid) adhesionsmolekyler cytokiner chemokiner screening analyser leukocyter vidhäftning.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter