Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Ett protokoll för Multiple Gene Knockout i Mouse Små Intestinala Organoider Använda en CRISPR-concatemer
 
Click here for the English version

Ett protokoll för Multiple Gene Knockout i Mouse Små Intestinala Organoider Använda en CRISPR-concatemer

Article DOI: 10.3791/55916
July 12th, 2017

Chapters

Summary July 12th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver stegen för kloning av flera enkla styr-RNA i en guide RNA-concatemervektor, som är särskilt användbar för att skapa multi-gen-knockouts med CRISPR / Cas9-teknik. Genereringen av dubbla knockouts i tarmorganoider visas som en möjlig tillämpning av denna metod.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter