Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Live Imaging följt av enstaka Cell spårning Monitor cellbiologi och härstamning progressionen av flera neurala populationer
 
Click here for the English version

Live Imaging följt av enstaka Cell spårning Monitor cellbiologi och härstamning progressionen av flera neurala populationer

Article DOI: 10.3791/56291
December 16th, 2017

Chapters

Summary December 16th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett robust protokoll att övervaka neurala populationer av time-lapse video-mikroskopi följt av mjukvaran-baserat efterbehandling beskrivs. Denna metod utgör ett kraftfullt verktyg för att identifiera biologiska händelser i en vald population under levande imaging experiment.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter