Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Högupplösta Confocal avbildning av den Blood - brain barriären
 
Click here for the English version

Högupplösta Confocal avbildning av den Blood - brain barriären: bildbehandling, 3D rekonstruktion och kvantifiering av transcytos

Article DOI: 10.3791/56407
November 16th, 2017

Chapters

Summary November 16th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett mikroskopi-baserat protokoll för högupplöst avbildning och en tredimensionell rekonstruktion av musen neurovaskulära enhet och blod - hjärnbarriären använder hjärnan friflytande sektioner. Denna metod tillåter för visualisering, analys och kvantifiering av intracellulära organeller på BBB.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter