Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Zygotic fluorescentie herstel na het ontkleuren aangebracht van foto analyse voor chromatine losheid waarmee voldragen ontwikkeling
 
Click here for the English version

Zygotic fluorescentie herstel na het ontkleuren aangebracht van foto analyse voor chromatine losheid waarmee voldragen ontwikkeling

Article doi: 10.3791/57068
June 12th, 2018

Summary June 12th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Chromatine losheid lijkt te worden betrokken in het ontwikkelings potentieel van blastomeren. Het is echter niet bekend of chromatine losheid kan worden gebruikt als een betrouwbare index voor de ontwikkelings potentieel voor embryo's. Hier, is een experimenteel systeem waarin chromatine losheid-geëvalueerd zygoten tot volledige termijn ontwikkelen kunnen beschreven.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter