Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Syntesen av ett Thiol byggblock för kristallisation av en halvledande Gyroidal metall-svavel-ram
 
Click here for the English version

Syntesen av ett Thiol byggblock för kristallisation av en halvledande Gyroidal metall-svavel-ram

Article doi: 10.3791/57455
April 9th, 2018

Summary April 9th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi en one-pot, övergång-metallfri syntes av tioler och thioesters från aromatiska halogenider och natrium thiomethoxide, följt av utarbetandet av enkristaller av en metall-dithiolene nätverk med thiol arter genereras i situ från den mer stabil och lätthanterlig thioester.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter