Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Tillverkning av brytningsfel-index-matchade enheter för biomedicinsk mikrofluidik
 
Click here for the English version

Tillverkning av brytningsfel-index-matchade enheter för biomedicinsk mikrofluidik

Article doi: 10.3791/58296
September 10th, 2018

Summary September 10th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver tillverkning av mikrofabricerade enheter från MY133-V2000 att eliminera artefakter som ofta uppstår i mikrokanaler på grund av de inte matchar refractive index mellan microchannel strukturer och en vattenlösning. Detta protokoll används en akryl innehavaren för att komprimera den inkapslade enheter, förbättrar vidhäftning både kemiskt och mekaniskt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter