Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Morfologisk och funktionell utvärdering av band synapser vid specifika frekvensområden i Mouse cochlea
 

Morfologisk och funktionell utvärdering av band synapser vid specifika frekvensområden i Mouse cochlea

Article doi: 10.3791/59189
May 10th, 2019 Usage Statistics

Summary May 10th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta manuskript beskriver ett experimentellt protokoll för att utvärdera morfologiska egenskaper och funktionell status för band synapser i normala möss. Den nuvarande modellen är också lämplig för buller-inducerad och åldersrelaterade Cochlear synaptopati-begränsade modeller. De relativa resultaten av tidigare mus studier diskuteras också.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter