Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Free Access.

En luciferase-fluorescerende reporter influensa virus for Live Imaging og kvantifisering av viral infeksjon
 
Click here for the English version

En luciferase-fluorescerende reporter influensa virus for Live Imaging og kvantifisering av viral infeksjon

Article DOI: 10.3791/59890-v
August 14th, 2019

Chapters

Summary August 14th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Influensa A virus (IAVs) er smittsom respiratoriske patogener som forårsaker årlige epidemier og sporadisk pandemier. Her beskriver vi en protokoll for å spore virale infeksjoner i vivo ved hjelp av en roman rekombinant luciferase og fluorescens-uttrykker bi-reporter IAV (BIRFLU). Denne tilnærmingen gir forskere et utmerket verktøy for å studere IAV in vivo.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter