Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Free Access.

En Luciferase-fluorescerande reporter influensa virus för levande avbildning och kvantifiering av virusinfektion
 
Click here for the English version

En Luciferase-fluorescerande reporter influensa virus för levande avbildning och kvantifiering av virusinfektion

Article DOI: 10.3791/59890-v
August 14th, 2019

Chapters

Summary August 14th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Influensa A virus (iav) är smittsam respiratoriska patogener som orsakar årliga epidemier och enstaka pandemier. Här beskriver vi ett protokoll för att spåra virusinfektioner in vivo med hjälp av en roman rekombinant luciferas och Fluorescence-uttrycker bi-reporter iav (birflu). Detta tillvägagångssätt ger forskare ett utmärkt verktyg för att studera IAV in vivo.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter