Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.

Belysa och minska effekterna av negativa åldrande stereotyper under äldre vuxnas kognitiva testning
 
Click here for the English version

Belysa och minska effekterna av negativa åldrande stereotyper under äldre vuxnas kognitiva testning

Article DOI: 10.3791/59922-v 06:58 min January 24th, 2020
January 24th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll som utformats för att visa hur negativa åldrande stereotyper kan försämra minnesprestanda hos äldre vuxna under kognitiv testning och hur man kan minska denna skadliga effekt. Denna metod kan hjälpa äldre att prestera på en optimal nivå under testning i både labbstudier och kliniska inställningar.

Transcript

Tags

Beteende beteende stereotyphot åldrande minne neuropsykologisktestning demens social kognition
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter