Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Dissektion, kultur och analys av primära kraniella neurala krön celler från musen för studiet av neurala Crest cell delaminering och migration
 
Click here for the English version

Dissektion, kultur och analys av primära kraniella neurala krön celler från musen för studiet av neurala Crest cell delaminering och migration

Article DOI: 10.3791/60051-v
October 3rd, 2019

Chapters

Summary October 3rd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver dissektion och kultur av kranial neurala krön celler från musmodeller, främst för studier av cell migration. Vi beskriver de levande avbildningstekniker som används och analysen av hastighet och cell formförändringar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter