Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Lys-indusert molekylær absorpsjon av proteiner ved hjelp av PRIMO system for mikro-mønstre å studere Cell Svar å ekstracellulære Matrix proteiner
 
Click here for the English version

Lys-indusert molekylær absorpsjon av proteiner ved hjelp av PRIMO system for mikro-mønstre å studere Cell Svar å ekstracellulære Matrix proteiner

Article doi: 10.3791/60092
October 11th, 2019

Summary October 11th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vårt overordnede mål er å forstå hvordan cellene forstand ekstracellulære signaler som fører til rettet axonal vekst. Her beskriver vi metodikken for lys-indusert molekylær absorpsjon av proteiner, som brukes til å produsere definerte mikro-mønstre av ekstracellulære matrise komponenter for å studere bestemte hendelser som styrer axon utvekst og pathfinding.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter