Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ett utbildnings-och test system för att utföra vaskulär rekonstruktion in vitro
 
Click here for the English version

Ett utbildnings-och test system för att utföra vaskulär rekonstruktion in vitro

Article DOI: 10.3791/60141-v
October 26th, 2019

Chapters

Summary October 26th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett utbildnings-och testsystem där en praktikant kan slutföra manuell vaskulär rekonstruktion in vitro individuellt med hjälp av en magnetisk förankrings teknik. Systemet kan också användas för att testa kvaliteten på återuppbyggnaden.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter