Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Analyse av komplekse molekyler og deres reaksjoner på overflater ved hjelp av cluster-indusert desorpsjon / ionisering massespektrometri
 
Click here for the English version

Analyse av komplekse molekyler og deres reaksjoner på overflater ved hjelp av cluster-indusert desorpsjon / ionisering massespektrometri

Article DOI: 10.3791/60487-v
March 1st, 2020

Chapters

Summary March 1st, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nøytral SO2 klynger av lav kinetisk energi (< 0,8 eV / bestanddeler) brukes til å desorb komplekse overflatemolekyler som peptider eller lipider for videre analyse ved hjelp av en ionfelle massespektrometer. Ingen spesiell prøveforberedelse er nødvendig, og sanntidsobservasjon av reaksjoner er mulig.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter