Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Kapillær elektroforese massespektrometri tilnærminger for karakterisering av protein og metabolitt korona ervervet av nanomaterialer
 
Click here for the English version

Kapillær elektroforese massespektrometri tilnærminger for karakterisering av protein og metabolitt korona ervervet av nanomaterialer

Article DOI: 10.3791/61760-v
October 27th, 2020

Chapters

Summary October 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en protokoll for å karakterisere fullstendig biomolekylær korona, proteiner og metabolitter, anskaffet av nanomaterialer fra biofluider ved hjelp av en kapillær elektroforese - massespektrometri tilnærming.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter